Wat kan bewindvoering Veenendaal voor u betekenen?

Een levenstestament wordt net als een gewoon testament, opgemaakt door een notaris in een notariële akte. Dat betekent dus, dat de notaris u over de mogelijkheden informeert en met al  zijn of haar professionele kennis en ervaring bij het opstellen van een levenstestament. Voor sommige handelingen waarvoor in een levenstestament volmacht wordt gegeven geldt dat deze verplicht in een notariële akte moeten zijn vastgelegd bijvoorbeeld om een hypotheek af te sluiten.

In het levenstestament kunt u naast uw medische en zorg wensen, ook uw financiële wensen  op laten stellen. U kan er voor kiezen uw financiën te  laten behartigen door uw partner, kinderen of iemand in uw naaste omgeving die u dit toevertrouwd.

U kunt echter ook de voorkeur aan een neutrale professioneel persoon. Bijvoorbeeld omdat u uw kinderen niet wil belasten met extra werkzaamheden, uw partner niet in staat is dit op te pakken of  om onenigheid binnen de familie te voorkomen.

Bewindvoering Veenendaal  kan als neutrale professional uw financiële belangen behartigen. Uw wensen in het levenstestament vormen uiteraard de leidraad. U kunt ons op laten nemen als belangenbehartiger in het levenstestament, of ons vragen op het moment dat belangenbehartiging actueel lijkt te gaan worden.

Contact opnemen

Mocht u de keus hebben gemaakt ons op te nemen in uw levenstestament, neemt u dan met ons contact op. Wij maken samen met u een afspraak, nodigen u en uw partner uit, of komen bij u thuis om de wensen te bespreken en vast te leggen.

Beëindigen van een levenstestament

U kunt het levenstestament net als een gewoon testament op ieder moment herroepen en wijzigen, en zal er een nieuwe akte worden opgesteld.

Wie bezit het levenstestament

Het levenstestament wordt net als een gewoon testament door de notaris in een kluis bewaard. De notaris geeft een origineel gewaarmerkt afschrift van de notariële akte af. De akte kan geregistreerd worden in een Centraal Levenstestamentenregister Het CLTR biedt geen inzage in de inhoud van het levenstestament. Ook dit is vergelijkbaar met een gewoon testament. Alleen notarissen hebben toegang tot de gegevens van het CTLR. Door de registratie kunnen belanghebbenden te weten komen of iemand een levenstestament heeft gemaakt.

Tot slot

Heeft u vragen over het levenstestament of overweegt u een levenstestament op te maken, neemt u dan contact met ons kantoor Bewindvoering Veenendaal. Wij zullen vrijblijvend een gesprek met u inplannen.