Schermafbeelding 2015-09-08 om 09.23.58Wat is beschermingsbewind?

Als de cliënt het overzicht niet meer ziet en hierdoor financieel zwaar onder druk komt te staan, zal een bewindvoerder, om (verdere) problemen te voorkomen deze zware last uit handen nemen. Hij of zij beheert het inkomen en regelt bijvoorbeeld de belastingaangifte en aanvragen voor de AWBZ, huurtoeslag en uitkeringen.

Een bewindvoerder is toegewezen door een kantonrechter om de financiën zoveel mogelijk samen, met de onder beschermingsbewind gestelde cliënt te verzorgen. Dit kan zijn op het verzoek zelf van de cliënt, instanties en/of familie. De tijd dat het bewind duurt hangt af van de situatie.

Meer informatie over beschermingsbewind vindt u op de website www.rechtspraak.nl.

Schermafbeelding 2015-09-08 om 10.32.55Hoe wordt beschermingsbewind beëindigd?

Beschermingsbewind word door de kantonrechter uitgesproken, en is niet zomaar te beëindigen. De rechtbank kan deze maatregel opheffen door middel van een uitspraak. Voor het opheffen van het beschermingsbewind zal de rechtbank kosten in rekening brengen voor griffierechten.

Als de beëindiging van het beschermingsbewind door de kantonrechter is goedgekeurd, moet de bewindvoerder nog extra werkzaamheden uitvoeren om het dossier af te ronden. Zo moet de bewindvoerder ook nu weer alle instanties op de hoogte brengen en moet hij adreswijzigingen versturen. Daarnaast moet de bewindvoerder een eindrekening en verantwoording opmaken. Eventueel moet hij een notaris inschakelen. Bij de beëindiging van het bewind worden daarom kosten in rekening gebracht.

Er zijn verschillende redenen voor beëindiging:

Er wordt een andere bewindvoerder aangesteld
De klant kan zelf of met behulp van anderen zijn/haar belangen weer behartigen
De voortzetting van het bewind is niet zinvol is
Het beschermingsbewind wordt vervangen door curatele
De klant of de bewindvoerder komt te overlijden