Privacy statement Bewindvoering Veenendaal

PRIVACY STATEMENT BEWINDVOERING VEENENDAAL

 

Inleiding

 

 

Bewindvoering Veenendaal neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met [email protected]l.

 

Wie is Bewindvoering Veenendaal?

 

 

Bewindvoering Veenendaal is de eenmanszaak Bewindvoering Veenendaal, kantoorhoudende te (3900 AB) Veenendaal aan Postbus 90, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63854570.

 

Wanneer Bewindvoering Veenendaal jouw persoonsgegevens verwerkt, is Bewindvoering Veenendaal de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Hoe gebruikt Bewindvoering Veenendaal jouw gegevens?

 

 

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Bewindvoering Veenendaal persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Bewindvoering Veenendaal voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Bewindvoering Veenendaal worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

 

Doeleinde:                                    Financiële administratie

Gegevens:                                     Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC)

Grondslag:                                   Wettelijke  verplichting

Bewaartermijn:                             Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:                                    Verlenen van de dienst zelf

Gegevens:                                     NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:                                   Publiekrechtelijke taak

Bewaartermijn:                             Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

 

Hoe verkrijgt Bewindvoering Veenendaal jouw persoonsgegevens?

 

Bewindvoering Veenendaal heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat Bewindvoering Veenendaal gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: Zorgverzekering, banken, uitkeringsinstanties, werkgevers, deurwaarders, verzekeringsmaatschappijen.

 

Wat zijn jouw rechten?

 

 

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

 

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Bewindvoering Veenendaal over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

 

Wijzigen

 

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Bewindvoering Veenendaal. Je kunt verzoeken dat Bewindvoering Veenendaal je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

 

Beperken van de verwerking

 

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Bewindvoering Veenendaal te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

 

Recht van bezwaar

 

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Bewindvoering Veenendaal of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

 

Gegevensoverdracht

 

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Bewindvoering Veenendaal te verkrijgen. Bewindvoering Veenendaal zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

 

Toestemming intrekken

 

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het

 

kan zijn dat Bewindvoering Veenendaal je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

 

Reactie door Bewindvoering Veenendaal

 

Een verzoek kan verstuurd worden naar [email protected]l. Bewindvoering Veenendaal zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Bewindvoering Veenendaal een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Bewindvoering Veenendaal je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

 

Ontvangers van de persoonsgegevens

 

 

Het kan zijn dat Bewindvoering Veenendaal verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

 

 

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

 

 

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Bewindvoering Veenendaal je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar [email protected] Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Bewindvoering Veenendaal jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar [email protected] Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de AutoriteitPersoonsgegevens.