Uw aanmelding & Intake         Vulpen_S-300x292

U kunt bewindvoering aanvragen voor uzelf, of voor een familielid via het onderstaande aanvraagformulier.
Familie, tot de vierde graad, kan een verzoekschrift indienen via onze mail [email protected]

Als wij de aanmelding hebben ontvangen ,zullen wij binnen 24 uur op werkdagen contact met u opnemen. Er  wordt met u een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Dit kan bij u thuis of indien gewenst bij een instelling. In dit gesprek maken we kennis met elkaar en bekijken we of bewindvoering een goede oplossing betekent voor de bestaande problemen.

U vindt het misschien moeilijk om de stap te zetten om bewindvoering aan te vragen maar is het voor u en uw omgeving wel de beste oplossing. Om het proces zo goed en duidelijk mogelijk te laten verlopen zullen wij, indien gewenst, de familie en of hulpverleners erbij betrekken.

Belangrijk is dat er wederzijds vertrouwen is in een goede samenwerking: tenslotte vertrouwt u bewindvoering Veenendaal uw financiën toe.

Tijdens het intake gesprek

Tijdens het intakegesprek doorloopt de bewindvoerder samen met u, uw financiële situatie en bekijkt of beschermingsbewind voor u de juiste maatregel is. U kunt dan samen met de bewindvoerder een weloverwogen beslissing nemen.

Tijdens het gesprek zal de bewindvoerder doormiddel van een intake formulier de stand van zaken in kaart brengen. Hierbij komen de volgende aspecten aan bod.

 • Inkomsten
 • Uitgaven
 • Samenstelling van het vermogen
 • Beschrijving van de boedel
 • Schulden

Na het gesprek

Voor de aanvraag wordt een verzoekschrift ingevuld en, met aanvullende stukken, verstuurd naar de rechtbank. Ook familie, tot de vierde graad, kan een verzoekschrift indienen.

Na de aanvraag volgt een behandeling van de zaak bij de rechtbank in het district waar u woont. Deze behandeling duurt ongeveer 15 minuten. U moet bij deze behandeling aanwezig zijn. Uw bewindvoerder zal ook hierbij aanwezig zijn.

Na de behandeling volgt de uitspraak en wordt deze in een beschikking aan u en de bewindvoerder kenbaar gemaakt. Pas dan is het bewind van kracht en kan de bewindvoerder voor u aan het werk.

Er worden twee rekeningen geopend; een beheer en een leefgeld rekening. Deze rekeningen komen altijd op de naam van de onder bewind gestelde. Als de financiën het toelaten, wordt er ook een spaarrekening geopend.

Een afspraak maken? aarzel niet en neemt u de stap, dan bouwen wij samen met u  aan een nieuwe toekomst.

  Naam:

  Voornamen:

  Straat en huisnummer:

  Postcode en plaatsnaam:

  E-mailadres:

  Telefoonnummer:

  Geboortedatum:

  Geboorteplaats:

  Burgerservicenummer:

  Wat is uw relatie met de betrokkene?